Xây dựng nội dung cho bài thuyết trình

Bước 1. Phân tích

– Thứ nhất, bạn cần xác định mục tiêu của việc thuyết trình, ví dụ cái bạn muốn người nghe hiểu là gì, quan hệ bạn muốn tạo dựng là gì, với ai và cái bạn muốn người nghe thực hiện.

– Thứ hai, bạn cần phân tích người nghe bằng cách hãy suy nghĩ về chủ đề thuyết trình trước đám đông dưới góc độ của người nghe. Tập trung vào kiến thức của họ về vấn đề bạn thuyết trình, ngôn ngữ sử dụng như thế nào, mối quan tâm của họ là gì, những định kiến, tâm trạng, quan hệ của người nghe…

– Thứ ba, là lúc bạn thực hiện phân tích các ý tưởng và xây dựng mạch ý tưởng.

Hãy đưa ra cho mình những công việc mục đích rõ ràng: Chuẩn bị nội dung – thông tin cho bài thuyết trình, Tìm hiểu về khán giả – văn hóa của họ, Tìm kiếm chủ đề, Xây dựng mục tiêu – Xác định mục đích rõ ràng

Bước 2. Cấu trúc của 1 bài thuyết trình

Nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phần: Mở đầu, nội dung và kết thúc:

– Phần mở đầu: giới thiệu kế hoạch cho buổi thuyết trình. Dự kiến thời gian hoàn thành. Giới thiệu những điểm quan trọng trong bài thuyết trình:

Mở đầu trực tiếp: giới thiệu trực tiếp chủ đề sẽ trình bày.

Mở đầu gián tiếp: đưa một luận đề nào đó rồi dẫn dắt người nghe đến với chủ đề chính.

– Nội dung chính: Đây là phần cung cấp cho khán giả những thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu của khán giả. Mang tính thời sự, tính cấp thiết, phản ánh những vấn đề mới phát hiện. Người nghe hiểu được vấn đề và mục đích của bài thuyết trình.

– Phần kết luận: Tóm tắt những điểm chính. Kết bằng nhận xét ngắn gọn và súc tích. Nếu bài thuyết trình là báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thì nên nêu bật được những khám phá mới. Cần chỉ ra những hạn chế của đề tài nếu có hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai.

Việc xây dựng cấu trúc bài thuyết trình này mang lại cho người nghe cảm giác có sự phân tích, luận cứ, có cảm giác của sự chuyển động tiến lên phía trước và lý do nữa là dễ nhớ.

Xem thêm: Tìm Hiểu Thông Tin Về Nguyên Tắc Pareto

Ngoài ra, một bài thuyết trình tốt nếu đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây:

– Không làm mất thời gian của người nghe

– Hiểu người nghe là ai và tại sao họ tới đây

– Cấu trúc tốt bài thuyết trình

– Thực hiện bài thuyết trình lôi cuốn và hấp dẫn

– Nhấn mạnh những điểm quan trọng trong thông điệp của bạn

– Tạo lập được mối quan hệ thân thiện với người nghe

Bước 3. Thực Hiện

Để không nằm trong số những người thất bại, bạn cần nhớ những nguyên tắc thuyết trình hiệu quả sau đây:

– Hiểu mục đích của buổi thuyết trình.

– Hãy chuẩn bị cho việc nói trước ở nhà.

– Thông điệp truyền tải ngắn gọn, súc tích, biểu cảm.

– Trình bày nội dung sinh động, cuốn hút.

Xem thêm: https://phanmemquanlynhansu12.blogspot.com/2021/09/co-bat-buoc-phai-co-mau-noi-quy-cong-ty.html
 
Bên trên