Safebook

New member
2 Tháng mười hai 2022
21
0
1
Báo cáo kế toán là kết quả đầu ra của công tác kế toán, bao gồm hai loại: Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị.
Quá trình chuẩn bị báo cáo kế toán thường phụ thuộc vào các báo cáo, quy mô và phạm vi kinh doanh, mức độ chi tiết mà bạn muốn đưa vào báo cáo. Nói chung, quá trình này liên quan đến việc tính tổng các tài khoản nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.


Phần mềm kế toán hiện đại có thể tự động tạo hầu hết các báo cáo kế toán, vì vậy quy trình tạo chúng chỉ thay đổi dựa trên phần mềm kế toán bạn sử dụng.
Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng sử dụng thì trước khi lập báo cáo kế toán, kế toán đơn vị cần thực hiện các công việc sau:
▪️Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ kế toán.
Thu thập đầy đủ các thông tin về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành đến thời điểm lập báo cáo kế toán và ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ đó vào chứng từ, sổ kế toán.
▪️Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép (lập Bảng cân đối tài khoản và các Bảng chi tiết số phát sinh).
▪️Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.


▪️Tiến hành phân bổ các loại chi phí để tính giá đối tượng cần tính giá, xác định đúng đắn kết quả của các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các nguyên tắc kế toán nói chung cũng như đáp ứng yêu cầu quản trị trong nội bộ đơn vị..
▪️Đôn đốc và giám sát việc thực hiện kiểm kê định kỳ đối với các tài sản có thể kiểm kê và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán trước khi khóa sổ nhằm đảm bảo tính thực tế của số liệu báo cáo.
Quá trình này có thể được áp dụng cho các loại báo cáo kế toán khác mà bạn muốn tạo. Hiện nay, phần mềm kế toán Safebooks của Arito đã cho ra tính năng tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp, tối ưu hơn trong việc quản lý tài chính công ty.
____________
Safebooks.vn - Giải pháp thông minh - Pháp triển bền vững
Website: Safebooks.vn
Email: Safebooks.vn@gmail.com
Hotline: (028) 7101 2288
 

Đính kèm

  • 317807989_151234644324857_459479091859949724_n.jpg
    317807989_151234644324857_459479091859949724_n.jpg
    10.3 KB · Xem: 0

Giới thiệu

  • Là mạng đăng tin rao vặt miễn phí dành cho người Việt. Phương châm làm cầu nối cho phép quảng cáo rao vặt dễ dàng và hiệu quả nhất cho người đăng quảng cáo, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng

Điều hướng

Danh mục cá nhân