maihan7121

New member
22 Tháng sáu 2022
6
0
1
Việc thực hiện các đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh cần được thực hiện một cách chính xác và tuân theo đúng nguyên tắc tuyệt đối. Tuy nhiên khi áp dụng giáo dục STEM vào chương trình giảng dạy thì việc thực hiện đánh giá bằng các phương pháp truyền thống sẽ không chính xác.
Do khi thực hiện chương trình STEM thì 2 vấn đề cốt lõi là tìm hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề. Kết quả của mỗi môn học là học sinh tự tạo ra được sản phẩm của bản thân thông qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi. Do vậy, khi thực hiện mô hình giáo dục này không nên đánh giá theo phương pháp truyền thống sẽ dẫn đến không chính xác.
VotCCnSkCA8c9x4u8iwYvKDWERRfDdPAAWS90BmF7jEKn0apsahYJYTeinWujr_2y3j5hb31gzr6A8bLv9wKyGqt8gJeX68eF8VnoNg_m0LinY7JiS3WImWfcywjbC_FghILNO-WKRz1EcRhKzBLicmcYhv_-xPaF0xRbfLilUj06KPyD-7rr52Low

Nâng cao chương trình giáo dục phổ thông với STEM như thế nào?​

Khi đưa STEM vào chương trình giáo dục phổ thông, không chỉ phải nâng cao bài học giúp con trẻ vận dụng kiến thức và kỹ năng liên môn để giải quyết vấn đề. Để thực hiện điều này được nhanh chóng và hiệu quả hơn, các giáo viên bộ môn sẽ phải cùng nhau lên kế hoạch và xây dựng bài giảng đảm bảo được sự hiệu quả.

Ngoài ra, để các giáo viên có thể thực hiện mô hình kết hợp này một cách tốt nhất, nhà trường cần phải có kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhóm hoặc theo cặp, đồng thời bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trong các bài giảng và khả năng tạo tình huống liên kết, hiệu quả. Từ đó, thực hiện áp dụng hiệu quả phương pháp STEM vào quy trình giảng dạy nhiều hơn và tốt hơn.

Để kết hợp STEM vào chương trình giáo dục phổ thông một cách hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào các chọn chủ đề và đưa ra tình huống của giáo viên hướng dẫn. Nhà trường khi thực hiện chương trình học kết hợp giáo dục STEM cần có nhiều mảng nội dung, giảng dạy cần sự đầu tư về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để có thể truyền đạt cho các em một cách dễ nhớ và nhớ lâu nhất.
Mời các bạn đọc thêm bài viết sau: Các trường tiểu học quốc tế TPHCM đầu tư cơ sở vật chất ra sao?
 

Giới thiệu

  • Là mạng đăng tin rao vặt miễn phí dành cho người Việt. Phương châm làm cầu nối cho phép quảng cáo rao vặt dễ dàng và hiệu quả nhất cho người đăng quảng cáo, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng

Điều hướng

Danh mục cá nhân