- Bạn đang quản lý một cửa hàng cầm đồvà mong muốn công việc quản lý của mình được đơn giản, chính xác và hiệu quả hơn?

- Bạn đang đau đầu với việc tính toán lãi suất, gia hạn, trả bớt hoặc vay thêm?

- Khi khách hàng đến chuộc đồ bạn phải lục tìm phiếu mất rất nhiều thời gian?

- Hàng hóa mà khách hàng cầm sẽ là những món hàng có giá trị cao bạn cần phải quản lý một cách chặt chẽ và chính xác để tránh tình trạng nhầm lẫn và mất hàng?

- Sau một ngày làm việc mệt mỏi bạn phải tổng kết lại hôm nay lợi nhuận của cửa hàng là bao nhiêu, việc này thực hiện bằng cách tính toán thủ công rất dễ dẫn đến sai sót?

- Giải pháp giúp bạn tiết kiệm 80% thời gian quản lý => Phần mềm quản lý cầm đồ vàng


Quản lý danh sách khách hàng


Danh sách phiếu cầm


Danh sách phiếu cầm đã xóa


Thông tin phiếu cầm

Form Cầm Thêm – Đóng Lãi – Chuộc Đồ - Báo Mất Giấy (Bản winform)


Danh sách phiếu đóng lãi


Danh sách phiếu thanh lý


Chi tiết quy tắc lãi suất


Quy tắc lãi suất

Tải ngay bản dùng thử tại: phần mềm quản lý cầm đồ