Bạn đang quản lý cửa hàng kinh doanh điện tử điện máy?
Bạn tìm kiếm một phần mềm quản lý bán hàng phù hợp?

Tìm hiểu ngay giải pháp phần mềm quản lý cửa hàng bán điện tử điện máy của Phần mềm Việt. Phần mềm được xây dựng riêng cho ngành hàng điện tử, điện máy, quản lý qua số emie, số lô, quản lý bảo hành, bảo trì...

Nhập liệu đơn giản, có thể import từ file excel mẫu
Phần mềm dùng trên winform, web app, mobile app... Cực kỳ tiện dụng.

[h=2]Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm bán hàng điện tử, điện máy[/h]Quản lý bán hàng:

- Bán hàng cho khách hàng dễ dàng
- Cho khách đặt hàng.
- Khách hàng trả hàng.
- Mua hàng nhà cung cấp.
- Đặt hàng nhà cung cấp.
- Trả hàng nhà cung cấp
- Tự động tính chiết khấu - khuyến mãi cho khách hàng.
- Cho phép hoãn hóa đơn bán hàng khi khách hàng chưa thanh toán ngay.


Quản lý kho:


- Cho phép theo dõi theo nhiều kho hàng.
- Cảnh báo tồn kho.
- Cho phép xem hàng tồn.
- Cho phép điều chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác.
- Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa trong kho.
- Cho phép nhập kết quả kiểm kho từ file Excel.


Quản lý thu - chi - quỹ tiền:


- Quản lý thu, chi công nợ đối với khách hàng, nhà cung cấp.
- Quản lý các tài khoản ngân hàng. Luân chuyển tiền giữa các tài khoản.


Hệ thống báo cáo:


- Báo cáo bán hàng: gồm các báo cáo liên quan đến tình hình bán, thu …
- Báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo hàng nhập trả, báo cáo hàng xuất trả, …
- Báo cáo chi tiết công nợ phải trả, tổng hợp công nợ phải trả, đối chiếu công nợ nhà cung cấp, …
- Báo cáo thu chi - quỹ tiền: quỹ tiền mặt, ngân hàng, các khoản thu, chi, …
- Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng nhân viên, theo khách hàng, theo hàng hóa.
- Báo cáo quỹ tiền trong ngày.
- Báo cáo chi tiết các khoản thu.
- Báo cáo chi tiết các khoản chi.
- Báo cáo chi tiết các tài khoản ngân hàng.
- Báo cáo tổng kết bán hàng cuối ca theo nhân viên.


Quản trị hệ thống:


- Quản lý danh sách nhóm người dùng.
- Quản lý danh sách người dùng.
- Phân quyền sử dụng theo người dùng.
- Phân quyền theo nghiệp vụ.
- Phân quyền theo chức năng: thêm, sửa, xóa, xem
- Đổi mật khẩu.
- Sao lưu dự phòng.
- Phục hồi dữ liệu.
- Thiết lập thông tin hệ thống: cho phép thiết lập các thông tin riêng của doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email, website và chèn logo doanh nghiệp.


Khả năng mở rộng:


- Luôn sẵn sàng nâng cấp lên phiên bản cao hơn để đáp ứng yêu cầu quản lý, mở rộng về quy mô kinh doanh.
- Sẵn sàng tích hợp Module quản lý từ xa giúp nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh.
- Hỗ trợ bán hàng bằng mã vạch và cho phép tìm kiếm nhanh hàng.
- Cho phép xem hình ảnh hàng hóa ngay tại màn hình bán hàng.
- Giao diện bán hàng đơn giản, dễ sử dụng, kết hợp phím.
[h=2]Xem ngay: Phần mềm quản lý bán hàng điện tử điện máy[/h]