OLABAYTRAVEL HỖ TRỢ DOWN/ XIN CHỖ/ CFM CÔN ĐẢO – VASCO

Www.olabaytravel.vn
CHẶNG BAYGIÁ VÉ KHỨ HỒIGHI CHÚ
SGN -VCS -SGN

+ MÃ HIỆU : 8065-8063-8064-8062 – HẠNG M- TRONG TUẦN: 3.550K /1PAX KHỨ HỒI

- CFM XIN : 3.650K

- CUỐI TUẦN M: 3.900K/1 PAX KHỨ HỒI

- CFM XIN CUỐI TUẦN : 3.980K

VCA – VCS -VCA- TRONG TUẦN Q: 2.950K /1PAX KHỨ HỒI

- CFM XIN : 3.150K

- CUỐI TUẦN M: 3.900K/1 PAX KHỨ HỒI

- CFM XIN CUỐI TUẦN : 3.980K

CÁC CHẶNG KHÁC VASCO( SGN – CAH / VCA -PQC / SGN – VKG )

- TRONG TUẦN: HẠNG R + PHÍ CFM 400K

- CUỐI TUẦN: HẠNG Q + PHÍ XIN CFM 300K
http://olabaytravel.vn/tin-tuc/olaba...asco-n104.html