thép ống, thép ống đúc, thép ống đúc đen

Ống thép phi 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 51 x (4.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 60 x (4.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 76 x (4.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 89 x (4.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm)

mọi chi tiết xin liên hệ:

mail: theptruongthinhphat@gmail.com

web: thepong.vn

cty thép trường thịnh phát

kdc thuận giao- thuận an –bd

mr : đức: 0916.415.019

đt: : 02743719330

fax: 02743 719 123