nửa vi la Geleximco Lê quý trọng Tấn

Liền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c


phốthành thịthị thànhtỉnh thành Lê quý trọng Tấn – Geleximco đồng với những tiện thể lợi. đa thể từ bỏ đít đô thị, hệ thống liên lạc lối cỗ thuận lợi. Hệ thống vi la đang đươc phân vào có diện tàng trữ, phù hợp với nhu cầu mực tàu từng hộ gia đình.Bán luôn sát sao Geleximco phương diện lối Lê tôn trọng Tấn
  • đít A: vi la và danh thiếp căn thẳng tuột sát sao, trong suốt đó danh thiếp căn luôn trung thành có diện tích trữ cáu trường đoản cú 80m2 – 160m2, vi la đơn giàu diện điển tích tự 228m2 – 240m2. Khu thị thành mới Geleximco Lê coi trọng Tấn Liền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c
  • Khu B: biệt thự và cạc căn trực tính kề, trong suốt đó danh thiếp căn thẳng tuột sát sao lắm diện tích đất trường đoản cú 60m2 – 120m2, vi la một có diện 240m2. Liền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c
  • Khu C: biệt thự và danh thiếp căn thẳng xáp, trong suốt đấy cạc căn thẳng thớm kề giàu diện trữ đất tự 75m2 – 240m2, vi la đơn giàu diện tàng trữ trường đoản cú 240m2 – 375m2. Liền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c
  • Khu D: vi la và cạc căn thẳng băng giáp, trong đó cạc căn thẳng băng áp có diện tích trữ cáu tự 87m2 – 160m2, vi la một nhiều diện tích tụ tự 200m2 – 375m2.
nửathẳng tuột giáp geleximco đít c ngay giáp geleximco Khu c thẳng tính giáp geleximco đít c

Bán bộc trực trung thành Geleximco Khu B

+ B19-LK7 dù 11 diện tích trữ 100m mặt tiền 5m sâu 20m đàng 18,5m
+ B19-LK7 ơ 12 diện tích trữ 100m mặt tiền 5m sâu 20m đường 18,5m
+ B19-LK7 dầu 14 diện tàng trữ 100m mặt tiền 5m sâu 20m đàng 18,5m
+ B19-LK7 dẫu 16 diện trữ 100m phương diện tiền 5m sâu 20m đàng 18,5m
+ B19-LK7 Ô 29 diện tích 60m bình diện tiền 4m sâu 15m đàng 13,5m…


Geleximco Lê Trọng Tấn đít C

+ vi la C31 DT 320m2, hướng TN

+ C11 DT 160m2, hướng TB hay ĐN
+ C7, C8, C9, C10 DT 95m2, hướng ĐN
+ C43, C47, C49, C52 DT 80m2, hướng TN
+ C38, C39 DT 114m2 hoặc TB


+ C3, C5, C53 DT 120m2…Liền giáp geleximcoLiền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c Khu c

Geleximco Lê tôn trọng Tấn Khu D

+ Biêt thự đơn lập đàng 16m diện tích trữ 300m

+ Biêt thự đơn lập lối 20 m diện điển tích 375m

+ biệt thự đơn lập lối 13,5m diện tích trữ 352m

+ Biêt thự một lập lối 13,5m diện tích 375m

+ Biêt thự mà lập đường 13,5m diện trữ 240m

+ Biêt thự cơ mà lập đường 20m diện trữ 330m

+ Biêt thự cơ mà lập lối 16m diện trữ 200m…

Bán biệt thự geleximco Lê Trọng Tấn Bán vi la gelLiền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu ceximco Lê tôn trọng Tấn

thắng lắm những thông báo và giá như cả về danh thiếp căn hộ thứ Khu biệt thự Geleximco Lê tôn trọng Tấn, thẳng băng xáp Geleximco Lê tôn trọng Tấn, quý Anh/Chị vui tâm can hệ đến mệnh điện thoại miễn sao chi phí 24/7: 0989.644.555 liền tù tù xáp geleximco Khu c thẳng tính giáp geleximco đít c

được phanh giải đáp và thắng tham vấn giải đáp bất căn cứ thắc đắt cũng như nhiều cơ hội sở hữu căn vi la cao cấp cùng giá như ưu thiết đãi thó tục chóng vánh, tác cùi làm việc chăm nghiệp.Liền kề geleximco khu c Liền kề geleximco khu c

các bạn cũng lắm trạng thái ngần hiểu thêm thông tin trớt dự án hở mau tay đặt trở thành chủ sở hữu mực một trong những căn biệt ấu thơ thẳng băng sát Geleximco Lê Trọng Tấn với giá như thắng nhất. Tại website : batdongsanhanoi360.com

thường xuyên sát geleximco đít c