Thời gian gần đây các thiết bị GPS được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt,….. Và không chỉ giới hạn là các doanh nghiệp, bây giờ thiết bị GPS...