Kế hoạch tài chính của nhiều người bị cản trở bởi một số thói quen xấu như tiêu xài quá nhiều, suy nghĩ không thực tế, không thiết lập mục tiêu. Và việc cam chịu hiện trạng bao giờ cũng dễ dàng hơn...