PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bảo hiểm Prudential chi trả hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng tại Kon Tumlamphuong
10-18-2017, 01:07 PM
Sáng 1/10, tại thành phố Kon Tum, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng Đỗ Lê Trung (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Kon Tum).

Ngày 16/7/2012, ông Đỗ Lê Trung đã tham gia hợp đồng bảo hiểm Phú - Toàn Gia An Phúc của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential với mức phí đóng gần 27 triệu đồng/năm.

http://baokontum.com.vn/uploads/Image/2017/10/01/20171001110703CHI%20TR%E1%BA%A2%20QUY%E1%BB%80N%20 L%E1%BB%A2I%20B%E1%BA%A2O%20HI%E1%BB%82M%20H%C6%A0 N%201%20T%E1%BB%B6%20%C4%90%E1%BB%92NG%20CHO%20GIA %20%C4%90%C3%8CNH%20KH%C3%81CH%20H%C3%80NG%20T%E1% BA%A0I%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20KON%20TUM.jpg

Sau khi đóng bảo hiểm được 5 năm, đến ngày 27/6/2017, ông Đỗ Lê Trung không may qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngay khi gia đình khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Prudential đã chi trả các quyền lợi bảo hiểm trị giá 1.002.602.100 đồng cho gia đình khách hàng theo đúng quy định.

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam:
Hotline: 1800 1247.