PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trây ỳ không thu hồi giấy đăng ký giả mạompanhdao
08-07-2017, 08:42 AM
(Công lý) - Sau khi bà Lê Thị Huỳnh Mai (http://congly.vn/dieu-tra-diem-nong/tray-y-khong-thu-hoi-giay-dang-ky-gia-mao-lo-kich-ban-doi-tren-lua-duoi-cua-ba-le-thi-huynh-mai-219456.html)gửi công văn viện dẫn khoản 3 Điều 16 Nghị định số 78/2015 của Chính phủ để câu giờ, không thu hồi hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305339044, PV đã điều tra phát hiện sự thật về một kịch bản dối trên lừa dưới.
Đó là, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM từng thu hồi 29 trường hợp tương tự với lý do căn cứ vào Nghị định 78/2015.

Từng thu hồi 29 giấy chứng nhận mà không cần “hỏi thêm”

Danh sách các công ty bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (http://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep) do giả mạo mà phóng viên tiếp cận rất cụ thể, rõ ràng. Ít nhất gần đây đã có tới 29 doanh nghiệp bị thu hồi do giả mạo theo quy định tại Điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ - CP.

Có thể kể ra hàng loạt công ty như: Công ty TNHH MTV Thanh Nghiêm bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (http://congly.vn/kinh-doanh)số 0305615576, Công ty cổ phần phân bón Tâm Sinh Nghĩa bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0310743340, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Bảo Vi bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0310157868, Công ty TNHH thiết bị y tế Tình Nguyện bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0308833822… Đặc biệt, trong danh sách bị thu hồi có cả một “ông trùm” đa cấp là Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Tuấn bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0311122498… Tất cả các doanh nghiệp trên đều bị thu hồi giấy CNĐKKD với lý do vi phạm khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (hồ sơ đăng ký thành lập mới là giả mạo).

http://congly.vn/data/news/2017/7/27/78/so-kh26dt-tphcm.jpgDanh sách các doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận do giả mạo
Để xác minh xem Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Lê Thị Huỳnh Mai có thực hiện đúng các quy đinh tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không, phóng viên đã tìm hiểu kỹ Nghị định này thì thấy ghi rõ: “Điều 63. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo:

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, không thấy quy định nào yêu cầu Bộ Công an phải chủ trì phối hợp với các bộ ngành khác để xác định hồ sơ giả mạo như bà Lê Thị Huỳnh Mai viện dẫn và có công văn “ngược đời” ngày 12/07/2017 gửi Bộ Công an. Trên thực tế suốt nhiều năm qua, khi thu hồi hàng chục trường hợp giấy chứng nhận ĐKKD do giả mạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cũng chưa bao giờ “nhiệt tình” gửi công văn hỏi nhiều bộ, ngành như trường hợp đang thực hiện với hồ sơ của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam - Hàn Quốc.