PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỗ trợ tìm hiểu trực tuyến miễn phí chứng khoán Phái Sinh.LeChau
08-06-2017, 11:11 PM
Trước nhu cầu ngày càng cao về việc tìm hiểu lĩnh vực mới - chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, công ty triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng tìm hiểu miễn phí thông tin căn bản về chứng khoán phái sinh, bao gồm:
- Khái niệm thị trường giao dịch phái sinh
- Loại sản phẩm giao dịch.
- Cách thức giao dịch.
- Kế hoạch đầu tư hiệu quả và an toàn.
- Thông tin khác.
Hình thức hỗ trợ: Chuyên viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm hỗ trợ tìm hiểu trực tuyến 1 kèm 1.
Vui lòng liên hệ Mr. Ken để đăng kí qua thông tin liên lạc:
- Phone: 0931.333.464
- Email: lechaua.061090@gmail.com