PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng dẫn tập Bụng: Bài tập Burpeeanhthubio89
07-31-2017, 03:21 PM
Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Burpee. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

Cơ chính: Bụng

Cơ liên quan: Toàn thân

Hướng dẫn tập Bụng: Bài tập Burpee (http://mofit.com.vn/huong-dan-tap-bung-bai-tap-burpee.html)
Đứng, hai tay hai bên, chân rộng ngang vai. Tấn xuống, lòng bàn tay chạm sàn, đặt trước chân. Nghiêng về phía sàn, bụng hướng về phía sàn, chân duỗi thẳng hết cỡ ra sau vào tư thế hít đất. Bây giờ nhảy dang chân rộng hơn hông, và ngay sau đó nhảy trở lại vị trí ban đầu. Thực hiện một hít đất. Đưa chân tới trước, đằng sau tay. Đẩy gót chân, trở lại vị trí đứng/ban đầu.
Máy chạy bộ MOFIT (http://mofit.com.vn/may-chay-bo-bang-dien)
Nguồn: webthehinh.com