PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng số 1 Việt Namadsadj3
02-24-2017, 08:59 PM
MeCash báo cáo lợi nhuận giúp cửa hàng dễ dàng nắm được hiệu quả kinh doanh dịch vụ cầm đồ (http://mecash.vn/) của cửa hàng, từ đó đưa ra kế hoạch đầu tư cho tương lai nhằm sinh lời tối đa, đồng thời dễ dàng chủ động trong việc quay vòng vốn lưu động để không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của cửa hàng. Phần mềm Me Cash (http://mecash.vn/) sẽ giúp khâu báo cáo lợi nhuận trở nên đơn giản, bởi các thông số về đầu vào, đầu ra đã được cập nhật trên phần mềm từ trước, chỉ cần một thao tác là đã có thể có một báo cáo chính xác và đầy đủ.

1. Báo cáo lợi nhuận kinh doanh dịch vụ cầm đồ (http://mecash.vn/):

Click vào menu "Thống kê > Lợi nhuận"

Chức năng chính :
Thống kê từ ngày đến ngày có bao nhiêu hợp đồng mới, hợp đồng quá hạn, hợp đồng nợ lãi Thống kê từ ngày đến ngày số tiền đang cho vay , tiền lãi thu về ...


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fmecash.vn%2FImages%2Fthong_ ke_loi_nhuan.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


Kinh doanh dịch vụ cầm đồ (http://mecash.vn/tinh-nang.html)

2. Thống kê thu tiền cầm đồ

Click vào menu "Thống kê > Thu cầm đồ"

Chức năng chính :
Thống kê từ ngày đến ngày tiền thu về hoặc xuất ra từ các hợp đồng cầm đồ (http://mecash.vn/tinh-nang.html?t=camdo) của nhân viên trong cửa hàng là bao nhiêu ?


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fmecash.vn%2FImages%2Fthong_ ke_thu_tien_cam_do.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng (http://mecash.vn/)

3. Thống kê thu tiền họ

Click vào menu "Thống kê > Thu tiền họ"

Chức năng chính :
Thống kê từ ngày đến ngày tiền thu về từ các hợp đồng vay họ (http://mecash.vn/tinh-nang.html?t=vayho) của nhân viên trong cửa hàng là bao nhiêu ?


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fmecash.vn%2FImages%2Fthong_ ke_thu_tien_ho.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


Phần mềm quản lý kho miễn phí (http://mecash.vn/tinh-nang.html)

Phần mềm MeCash - Quản lý dịch vụ kinh doanh cầm đồ (http://mecash.vn/), vay lãi bát họ tốt nhất

Tags: kinh doanh dịch vụ cầm đồ (http://mecash.vn/), quản lý dịch vụ kinh doanh cầm đồ (http://mecash.vn/), dịch vụ cầm đồ online (http://mecash.vn/), phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng (http://mecash.vn/tinh-nang.html), phần mềm quản lý kho miễn phí (http://mecash.vn/tinh-nang.html), phần mềm cầm đồ miễn phí (http://mecash.vn/tinh-nang.html), phần mềm quản lý cầm đồ free (http://mecash.vn/tinh-nang.html), kinh doanh cam do (http://mecash.vn/), kinh doanh dich vu cam do (http://mecash.vn/), phần mềm tính lãi suất (http://mecash.vn/), phần mềm quản lý tiền (http://mecash.vn/)