PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đôi lời quá trình cấy ốc rút lên vật liệu mỏng bằng Kìm bán tự độngdaihiepvbi
02-24-2017, 01:49 PM
Vam rút ốc tán (http://skfchinhhang.com/sung-vam-ban-rut-hat-dinh-tan-co-ren-dai-oc-ecu-tan-rut.html) , kìm rút ốc tán phục vụ cho việc cấy ren lên các lọai vật liệu mỏng, nhằm tạo liên kết cho các loại nguyên liệu cần gia công bằng liên kết ren. kết liên này có thể tạo ra nhờ quá trình rút ốc tán m3, m4, m5, m6,, m8, m10, m12 của thiết bị vam rút ốc tán, kìm rút ốc tán băng tay.Đối với việc cấy ốc rút bằng vam tay bán tự động hoàn toàn khá đơn giản đối với loại vam tay bán tự động, bạn chỉ việc thao tháo vặn ốc rút vào đầu vam, kim rút ốc tán, sau đó bóp vam, kìm lại đến lúc chặt tay thì thôi, như vậy là kết thúc quá trình cấy ốc lên tầm mỏng.bước tiếp theo, để có thể rút đầu vam tay bán tự động ra khỏi ốc tán, ta chỉ cần nhẹ nhõm mở kìm ra đến khi đầu vam, kìm rời khỏi ốc tán là xong quá trình cấy cấy ốc tán lên bề mặt tâm mỏng.Tham khảo thêm : Kìm rút ốc tán (http://skfchinhhang.com/sung-vam-ban-rut-hat-dinh-tan-co-ren-dai-oc-ecu-tan-rut.html)