PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156bocap123
02-24-2017, 01:02 PM
Những cá nhân, tổ chức là hãng vận tải nước ngoài thì phải đã nộp thuế và hồ sơ với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp>>> Xem thêm:dịch vụ tư vấn tài chính (http://kiemtoaniac.com/tu-van-tai-chinh/)

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoàiTổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là loại khai theo quý.

Hồ sơ khai thuế:– Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này;– Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này.>>> Xem thêm: dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư (http://kiemtoaniac.com/kiem-toan-quyet-toan-von-dau-tu/)