PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tư vấn phân loại máy nén khínhatanhauto
02-24-2017, 09:07 AM
Máy nén khí tạo ra áp suất khí, ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện hoặc của động cơ đốt trong sẽ được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt năng.

--> Tham khảo http://thietbig20.vn/may-nen-khi-nhap-khau (http://thietbig20.vn/may-nen-khi-nhap-khau)


Nguyên lý hoạt động chung của các dòng máy nén khí

- Nguyên lý thay đổi về thể tích: không khí sẽ được dẫn vào buồng chứa, từ đó thể tích của buồng chứa sẽ bị nhỏ lại. Như vậy theo định luật Boyle - Maritte áp suất trong buồng chứa sẽ được tăng lên. Máy nén khí hoạt động theo nguyên lý này chính là máy nén khí kiểu pittong, bánh răng và cánh gạt.
- Nguyên lý động năng: không khí sẽ được dẫn vào buồng chứa, ở đó áp suất khí nén sẽ được tạo ra bằng động năng của bánh dẫn. Nguyên tắc hoạt động này sẽ tạo ra lưu lượng và công suất rất lớn. Máy nén khí hoạt động theo nguyên lý này chính là máy nén khí kiểu li tâm.

Phân loại

Máy nén khí gồm máy nén khí kiểu pittong, máy nén khí cánh gạt và máy nén khí kiểu trục vít.

1. Máy nén khí kiểu piston


Nguyên lý hoạt động:

Máy nén khí kiểu piston một cấp có thể hút được nguồn lưu lượng đến 10m3/phút và áp suất nén đạt được là 6 bar, có thể trong một số trường hợp áp suất nén có thể lên đến 10 bar. Máy nén khí kiểu piston 2 cấp có thể nén đến một áp suất 15 bar. Loại máy nén khí kiểu piston 3,4 cấp có thể nén áp suất đến 250 bar.
Loại máy nén khí một cấp và 2 cấp rất thích hợp cho hệ thống điều khiển bằng khí nén trong công nghiệp. Máy nén khí kiều piston được phân loại theo số cấp nén, loại truyền động và phương thức làm nguội khí nén.

2. Máy nén khí kiểu cánh gạt

Nguyên lý hoạt động:

Không khí sẽ được hút vào buồng hút, trong biểu đồ p - V ứng đoạn d - a. Nhờ roto và stato đặt lệch nhau một khoảng lệch tâm là e, nên khi roto quay chiều sang phải thì không khí sẽ đi vào buồng nén, trong biểu đồ p - V tương ứng đoạn a - b. Sau đó khí nén sẽ được đi vào buồng đẩy, trong biểu đồ tương ứng đoạn b - c.

3. Máy nén khí kiểu trục vít

Nguyên lý hoạt động:
Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động theo nguyên lý thay đổi về thể tích. Thể tích khoảng trống giữa các răng sẽ được thay đổi khi trục vít quay được một vòng. Như vậy cơ chế này sẽ tạo ra quá trình hút ( thể tích khoảng trống tăng lên), quá trình nén (thể tích nhỏ lại) và cuối cùng là quá trình đẩy được thể hiện ở hình 3.

Phần chính của máy nén khí kiểu trục vít gồm có 2 trục: phần trục chính và phần trục phụ (hình 4). Số răng (hay còn gọi là số đầu mối) của trục xác định thể tích làm việc (hút hoặc nén), khi trục quay một vòng. Số răng càng lớn thì thể tích hút, nén của một vòng quay sẽ nhỏ. Số răng (số dầu mối) của trục chính và trục phụ không bằng nhau sẽ cho hiệu suất tốt hơn so với bình thường. Trong hình trục chính có 4 đầu mối (4 răng), trục phụ sẽ có 5 đầu mối (5 răng).
Máy nén khí trục vít được bao gồm 2 loại: Máy nén khí trục vít có dầu bơi trơn và không có dầu bơi trơn. Máy nén phục vụ cho các ngành công nghệ thực phẩm, ví dụ công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp hóa chất, người ta thường sử dụng loại máy nén khí không gồm có dầu bôi trơn. Đối với những ngành công nghiệp nặng, nhất là trong lĩnh vực điều khiển thì người ta thường sẽ sử dụng máy nén khí có dầu bôi trơn, để có thể tránh sự ăn mòn hệ thống ống dẫn và các phần tử điều khiển.