PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trong hôn nhân có tài sản riêng, làm sao để được an toàngketquako
12-23-2016, 06:47 PM
Trong thời kỳ hôn nhân, các anh chị tôi ở nước ngoài có thủ tục ly hôn nhanh nhất (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) cho tôi tiền để mua 1 căn nhà tại TP Hồ Chí Minh. Tôi đã mua và đứng tên một mình. Các anh chị tôi yêu cầu tôi không được sáp nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định của pháp luật hiện nay tôi phải làm các thủ tục gì để "an toàn" là tài sản riêng của tôi, khi nào muốn bán hoặc thế chấp tôi tự do quyết định, và không phải bị phân chia, hoặc đe dọa phân chia, trong trường hợp có xảy ra ly hôn?
Điều 32 Luật Hôn nhân và luật sư tư vấn ly hôn (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) gia đình quy định: "Vợ chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân… Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung".

http://luatdaiha.com/wp-content/uploads/2016/09/lam-thu-tuc-ly-hon-o-dau-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam-hinh-anh-4-1.jpg (http://luatdaiha.com/wp-content/uploads/2016/09/lam-thu-tuc-ly-hon-o-dau-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam-hinh-anh-4-1.jpg)


Trong trường hợp trên, để bảo đảm căn nhà mà chị đã đứng tên trong thời kỳ hôn nhân thuộc sở hữu riêng của mình, chị cần thực hiện một trong hai cách sau:
+Cách một: Vợ chồng lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng, có cơ quan công chứng chứng nhận. Hồ sơ chứng nhận văn bản thỏa thuận tài sản riêng bao gồm: Văn bản thỏa thuận tài sản riêng (theo mẫu Phòng Công chứng), Giấy tờ hợp lệ về nhà đất, Hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng.
+Cách hai: Chồng chị làm Giấy cam kết, rằng căn nhà mà chị đứng tên là tài sản riêng của chị, được mua bằng nguồn tiền riêng của chị, anh ấy không có đóng góp công sức, luật sư giải quyết ly hôn (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) tiền của gì cả và khẳng định chị có toàn quyền định đoạt về sau này. Giấy cam kết này do chồng chị tự viết (hoặc đánh máy), có xác nhận chữ ký tại UBND cấp xã nơi anh ấy cư trú.
Có được tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân?
Bố mẹ tôi bỏ nhau từ khi tôi còn nhỏ, nay mẹ tôi (đã sang định cư ở Anh theo chồng mới) gửi về cho tôi một số tiền, muốn tôi mua nhà để ở. Nhưng bà không muốn tôi nhập số tài sản này vào tài sản chung với chồng tôi, muốn tôi đứng tên riêng. Vậy việc tôi muốn có tài sản riêng khi đã có chồng thì có được không? Thủ tục như nào để tài sản đó đứng tên tài sản riêng của mình.
Chào bạn !
Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: "Vợ chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có tư vấn ly hôn (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân… Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung".
Theo như thắc mắc của bạn, thì để bảo đảm căn nhà (do tiền của mẹ bạn gửi về cho mua) mà bạn đã đứng tên trong thời kỳ hôn nhân thuộc sở hữu riêng của mình, bạn cần thực hiện một trong hai cách sau:
Cách một: Vợ chồng lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng, thủ tục xin ly hôn (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) có cơ quan công chứng chứng nhận. Hồ sơ chứng nhận văn bản thỏa thuận tài sản riêng bao gồm: Văn bản thỏa thuận tài sản riêng (theo mẫu Phòng Công chứng), Giấy tờ hợp lệ về nhà đất, Hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng.
Cách hai: Vợ chồng làm Giấy cam kết, rằng căn nhà mà chị đứng tên là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, được mua bằng nguồn tiền riêng của vợ hoặc chồng, người còn lại không có đóng góp công sức, tiền của gì cả và tư vấn ly hôn đơn phương (http://luatnhandan.com/dich-vu-ly-hon-ly-hon-don-phuong-a8.html) khẳng định chị có toàn quyền định đoạt về sau này. Giấy cam kết này do vợ hoặc chồng chị tự viết (hoặc đánh máy), có xác nhận chữ ký tại UBND cấp xã nơi anh ấy cư trú.