PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dịch vụ quyết toán thuế hàng đầu tại Việt Namvietquocpy
11-22-2016, 03:33 PM
Dịch vụ làm quyết toán thuế TPHCM uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Khi quý khách sử dụng dịch vụ của công ty Tư vấn – Kế toán Hoàng Gia các thủ tục liên quan đến quyết toán cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.
Kế toán trưởng, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn là những người sẽ thực hiện dịch vụ, nhân viên của Hoàng Gia có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.
http://dichvuketoan.com/matbien/uploads/2016/07/img-1135.jpg
Chúng tôi, chuyên về cung cấp dịch vụ quyết toán thuế năm (http://dichvuketoan.com/kinh-nghiem-lam-quyet-toan-thue-nam/) tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận như: dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thủ tục thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính.
Nội dung của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý doanh nghiệp :
1.Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
2.Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.
3. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
4. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
5. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
7. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
8. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
10. Lập các báo cáo quyết toán thuế;
11. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
12. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
13. Làm báo cáo tài chính cuối năm.
14. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như:
• Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty.
• Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế.
•Dịch vụ kế toán trọn gói (http://dichvuketoan.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi/).
• Dịch vụ kiểm toán.
• Dịch vụ tư vấn tài chính.
Quý doanh nghiệp khi sử dụng của chúng tôi sẽ hoàn toàn yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh, không phải lo lắng vấn đề về kế toán.