PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đóng thêm tàu 1000 tấn để phục vụ Than sạch cho nhân dân