PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua nhà ở xã hội 600 triệu đồng, Vietcombank cho vay và bảo lãnh