PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khi Valdes quyết định chia tay Barca, tìm người thay thế được xem là không dễ dàng