PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sau mỗi lần vận động cột sống cổ nên nằm nghỉ khoảng 30 phút