PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ranh phong cảnh đồng quê được chú ý bởi những nét vẽ bằng sơn dầu mượt mà, phóng kho