PDA

Xem phiên bản đầy đủ : kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lýdiendan1984
06-03-2015, 07:53 PM
Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc năm 2015Trong bất kể doanh nghiệp nào, dù mới đi vào hoạt động hay đã đi được chặng đường dài, bộ phận kế toán vẫn luôn là một bộ phận quan trọng và cần được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường.
Đặc biệt, đối với các nhân viên kế toán hoạt động trong các doanh nghiệp quốc doanh hay tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thì càng cần bồi dưỡng trau dồi cho mình những kiến thức kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc.
http://nhasachtaichinh.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/nghiep-vu-ke-toan-chuyen-sau-238x300.jpgnghiep vu ke toan chuyen sau

Bởi nhiệm vụ của kế toán chủ yếu là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; Tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; Tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN.
Bên cạnh đó, để giúp cho việc quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách theo đúng quy định, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản như:
Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30-12-2014 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BTC ngày 13-10-2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước;
Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27-08-2014 của Bộ tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);…
Tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với những nội dung kiến thức chuyên ngành kế toán mới nhất do Bộ tài chính ban hành, Nhà sách chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách hay:
Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) dành cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 2015Cuốn sách với các nội dung chính như sau:
Phần một. Hướng dẫn quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2015;
Phần hai. Danh mục hệ thống và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép tài khoản kế toán;
Phần ba. Biễu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ.
Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015
Định mức dự toán lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch 590/QĐ-BXD
định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước 591/QĐ-BXD,
Định mức dự toán thu gom xử lý chất thải rắn đô thị 592/QĐ-BXD,
Định mức dự toán duy trì cây xay đô thị 593/QĐ-BXD
định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 594/QĐ-BXD
Bộ Xây dựng đã ban hành các quyết định mới như:
Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước,
http://nhasachtaichinh.com.vn/wp-content/uploads/2015/02/dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-590-qd-bxd-dinh-muc-591-qd-bxd-592-qd-bxd-593-qd-bxd-594-qd-bxd.jpg
Quyết định 591/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị,
Quyết định QĐ 592/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị,
QĐ 593/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị,
QĐ 594/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị… làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập dự toán các công trình..
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng đến các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC – THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ – DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ”.
Nội dung cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD bao gồm nội dung sau:
Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải
Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị
Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014
Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình
Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình
NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)