PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thủ tục nhập khẩu ô tô



litmarley110
05-15-2015, 08:42 AM
1. Về chính sách mặt hàng:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, mặt hàng xe ô tô 05 chỗ chưa qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công thương thì: “Thương nhân nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung những giấy tờ sau cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội (http://ketoanthuehanoi.org/dich-vu-ke-toan-thue-tai-ha-noi/) kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

http://ketoanthuehanoi.org/wp-content/uploads/2015/05/vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don.jpg

2. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.”

Ngoài ra, khi nhập khẩu ô tô, đề nghị bạn đọc tham khảo thêm các văn bản sau:

Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo hành, bảo dưỡng ôtô của cơ sở sản xuất và thương nhân nhập khẩu ôtô;

Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

2. Về thuế nhập khẩu:

Khi nhập khẩu ô tô, công ty bạn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế nhập khẩu:

Về thuế suất:

Ô tô 5 chỗ ngồi thích hợp phân loại vào nhóm 87.03: “Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), Cty dịch vụ kế toán (http://ketoanthuehanoi.org/) kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”. Đề nghị bạn đọc căn cứ thực tế mặt hàng (động cơ của xe, là xe nguyên chiếc hay bộ linh kiện CKD, SKD, IKD…) và đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2013 (ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) để xác định mã số HS chi tiết và tìm ra sự khác nhau về thuế khi nhập khẩu nguyên chiếc và tháo rời.

Về phương pháp tính thuế và cách tính thuế:

đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm được quy định tại Điều 92, Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ (http://ketoanthuehanoi.org/dich-vu-ke-toan-tron-goi-tai-ha-noi/) Điều 93 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Thuế suất thuế GTGT:

Theo Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng thuộc nhóm 87.03 là 10%.

Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: được quy định tại Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):

Đề nghị bạn đọc tham khảo Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa XII; Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.