PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán thép ống đúc nhập khẩu Trung Quốc hàn quốc, phi 21, đến 610dotb83
05-15-2015, 08:16 AM
Bán thép ống đúc nhập khẩu Trung Quốc hàn quốc, phi 21, đến 610

Ống thép phi 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)

Thép ống đúc (http://thepong.vn/ONG-THEP-DUC-cate13702.html), phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)

Thép ống đúc (http://thepong.vn/ONG-THEP-DUC-cate13702.html), 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 60 x (3.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)

Ống Thép đúc (http://thepong.vn/ONG-THEP-DUC-cate13702.html) 76 x (3.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 89 x (3.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm)

ống mạ kẽm (http://thepong.vn/Thep-ong-ma-kem-ong-duc-ma-kem-ong-han-ma-kem-pro119268cate13700.html) 108 x (3.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 114 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 159 x (3.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 168 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 219 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 273 x (3.0~20.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 406 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 510 x (5.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 610 x (5.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Web: http://thepong.vn/

Cty Thép Trường Thịnh Phát

KDC Thuận giao- Thuận An –BD

Mr : Đức: 0933.117.222

Đt: : 06503 719 330

Fax: 06503 719 123