PDA

Xem phiên bản đầy đủ : bán xe đạp trợ lực hiệu Panasonic vivi hàng bãi nhật



kim_anh
04-08-2015, 07:38 PM
như tiêu đề mình bán xe đạp trợ lực hiệu Panasonic vivi hàng bãi nhật.
xe nguyên zin,

Giá:4.600.000vnđ ĐT:0934971133
http://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_8dfa3fa750e987e113c24ae431dac3a8_14284787 00.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_6d074ef25c583ab558b7b9f0bf9c7ec5_14284785 32.jpg

http://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_bed6a2f9dbf0980ecaadb433b8de166c_14284787 33.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_c16d67746e52a3a355e0e8a9b4bb7a54_14284787 59.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_ca1d621b7f4afd7c97c4736c5fccaccc_14284787 87.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_d82280662c6d236ba301e40b54a06586_14284787 87.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_0d4f93a7c4da56bae86fe95c11153359_14284788 12.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_25e9b20f9b979191d978705f8e85949f_14284788 50.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_b3bbb2878901c11d74a06f28870deea2_14284788 98.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_c7448b6179bb1a378ccf87a5409e3600_14284789 17.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_33bbcc9418f5c25450d2fc915907c4e7_14284789 18.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_09904982d2a89284cefcf31aa183f906_14284789 18.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_26cb8f8d2711a4fb01ce07db5ff8472a_14284789 18.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_065b5027b0538a1483ae13acfeeefe33_14284789 30.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_ef1e745944bb9a7c48e897dd724d1e51_14284789 51.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_620fe518174f8c797c3d7fd200d0df7c_14284789 51.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_84e7f33faf6e7a547e2fb2911d2ff94b_14284789 51.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_641c9e44924debd2cf29e7b11156846d_14284789 51.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_f9e8ae2781d6c1e914a3725141b77604_14284789 51.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_979bc00fa3f58b2bc58b68442f89c92e_14284789 76.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_92f7c69e3a8770faf95bea2bf2530e60_14284790 00.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_859f7fe69cfb54c436d1dcbab47c9b06_14284790 00.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_a69da10d10c77fcfa2ea92045ca975d2_14284790 00.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_44c219214e7e549a12d7e82ac0f36b33_14284789 99.JPGhttp://s1.storage.5giay.vn/image/2015/04/20150408_cbd4b808a0bc3379f698d99ebde5f9ea_14284790 00.JPG