PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vòng bi chữ thập và những điều cần biếtvbuc.ndab02
01-21-2015, 06:58 PM
khuýp tiếp chữ thập

vòng bi chữ thập trung quốc (http://vongbiviet.com/sp/vong-bivong-bi/5/v=0/vong-bi-chu-thap.html)hoặc đương đòi là khuýp tiếp tục trục các đăng tải, là đơn loại bi kín biệt do nghỉ đừng lắm chuyển hễ xoay tròn theo một hướng cơ mà nó chính là một cỗ phận trong suốt kết beo trục danh thiếp đăng giúp chuyển hóa chuyển rượu cồn tảo.

Khớp nối chữ thập cơ bản gồm 2 phần chính, là cơ thể chữ viết thập và bốn vố bi lắp ra đầu cụm từ bốn mỏm mực tàu thân chữ viết thập.

Bên trong suốt cốc vong bi chu thap (http://vongbiviet.com/sp/vong-bivong-bi/5/v=0/vong-bi-chu-thap.html)có danh thiếp hòn căm nhỏ và dài đệp khít nhau sao tặng lỡ vặn vẹo đồng dạ trong mức li thắng tạo cho nên đơn con lăn trọn.# ôm khít lấy chỏm cơ thể chữ thập. cốc chữ viết thập cũng giàu có loại, trọn.#, trọn.# lắm tai vạ thẳng tính, tròn nhiều vẽ vời rời, vuông lắm vẽ vời...

Khớp đấu chữ thập xuể sử dụng rất có trong suốt:

- làm nghiệp ô tô

- Máy tiến đánh đệ

- Nông nghiệp bán vòng bi (http://vongbiviet.com/bvct/chi-tiet/29/vong-bi-vong-bi-gia-re-chat-luong-hang-dau.html)

danh thiếp mã thông tỏ dụng: 15x40, 16x40, 19x48, 20x50, 20x57, 22x58, 22.5x58, 30x85, GUKO, CHKO, GU...