PDA

Xem phiên bản đầy đủ : phương pháp xác định chỉ số giá BĐS Việt Namquocphuong13
12-27-2014, 04:34 PM
Tại buổi họp báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định chỉ số giá BĐS quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô" diễn ra vào chiều 25/12/2014, Viện Kinh tế Xây dựng đã đề xuất phương pháp xác định chỉ số giá BĐS Việt Nam là phương pháp xác định chỉ số bình quân thống kê kết hợp định giá BĐS.
>> bán chung cư Times City tòa T11 (http://chungcuhanoivn.com/chung-cu-times-city-460-minh-khai.php)
Phương pháp trên được nhóm nghiên cứu đề tài lựa chọn trên cơ sở phân tích kinh nghiệm xây dựng chỉ số giá BĐS của một số quốc giá và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Canada, Singapore, Hồng Kông, Philippines,...
Phương pháp tính chỉ số giá BĐS nào phù hợp với Việt Nam
Trên cơ sở những phân tích trên, nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng phương pháp xác định chỉ số giá BĐS cho Việt Nam là phương pháp xác định chỉ số giá bình quân thống kê có kết hợp định giá với 3 nội dung cụ thể. Theo đó, chỉ số giá BĐS chung của cả nước tính bằng phương pháp chỉ số giá thống kê bình quân gia quyền giữa chỉ số giá BĐS của các nhóm BĐS cả nước được tính toán từ các vùng trong cả nước.

>> Bán tòa T11 chung cư Vinhomes Times City (http://banchungcugiaretaihanoi.blogspot.com/2013/07/tong-quan-du-times-city.html)
Quyền số của từng vùng trong cả nước là quyền số cố định tại thời điểm gốc. Chỉ số giá BĐS của các nhóm BĐS từng vùng được tính bằng phương pháp chỉ số giá thống kê bình quân gia quyền giữa chỉ số giá của các nhóm BĐS từng khu vực với quyền số tương ứng của từng khu vực trong vùng tại thời điểm tính toán. Chỉ số BĐS của từng nhóm BĐS thuộc từng khu vực sẽ được tổng hợp từ việc so sánh giá trực tiếp của BĐS đại diện và quyền số của từng loại BĐS đại diện thuộc nhóm đó.
>> Bán tòa T11 chung cư Times City 460 Minh Khai (http://chungcuhanoivn.com/chung-cu-times-city-460-minh-khai.php)
Nhóm nghiêm cứu cũng đưa ra 5 nguyên tắc cần phải tuân thủ khi tính toán, xác định chỉ số giá BĐS quốc gia. Đó là, trong quá trình tính toán, chỉ số chỉ số giá BĐS phải dễ hiểu để có thể sử dụng để phân tích thị trường một cách dễ dàng và phản ánh đầy đủ các biến động từ các yếu tố thị trường. Tiếp theo, các chỉ số BĐS phải phản ánh sát và kịp thời về tình hình biến động thị trường BĐS của khu vực. Thứ ba, phải tập trung tính toán chỉ số BĐS theo các phân khúc thị trường chủ yếu có tác động lớn đến thị trường BĐS khu vực và toàn quốc. Thứ tư, số liệu để tính toán các chỉ tiêu là số liệu giao dịch thực tế trên thị trường, là các giao dịch thứ cấp đã thành công. Thứ năm, việc xác định chỉ số giá BĐS quốc gia được xác định trên quan điểm tổng hợp theo các phân khúc thị trường của cả quốc gia và của các khu vực được lựa chọn, phân chia.