PDA

Xem phiên bản đầy đủ : DHC: Top 20+ đơn hàng XKLĐ Nhật Bản năm 2019 mới nhấtchuyendilink
04-25-2019, 09:39 AM
​Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản Tháng 05/2019 (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-han%E2%80%A65-2019-luong-cao.html)là đơn hàng được nhiều thí sinh lựa chọn bởi đây là thời gian mà thí sinh dễ dàng thi đậu nhất, số lượng đơn hàng đa dạng lương cao. Trong tháng 05/2019 công ty XKLĐ Nhật Bản (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban) DHC với yêu cầu tuyển dụng hơn 500 kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng, đơn hàng mộc, đơn hàng hàn xì, đơn hàng nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chăn nuôi, kỹ sư cơ khí… rất nhiều đơn hàng XKLĐ Nhật Bản lương cao hay các đơn truyền thống đang chờ người lao động ứng tuyển.
Nội dung tóm tắt bài viết

Top 20+ đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản lương cao tháng 5 năm 2019 (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#Top_20_don_hang_di_XKLD_Nhat_Ban_luong_ca o_thang_5_nam_2019)

1. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nữ xe chỉ” 28,1 triệu/tháng (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#1_Don_hang_XKLD_Nhat_Ban_thang_052019_822 03_nu_xe_chi8221_281_trieuthang)
2. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “12 nam gia công kim loại” 32,3 triệu/tháng (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#2_Don_hang_XKLD_Nhat_Ban_thang_052019_822 012_nam_gia_cong_kim_loai8221_323_trieuthang)
3. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “9 nữ gia công kim loại” 28,2 triệu/Tháng (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#3_Don_hang_XKLD_Nhat_Ban_thang_052019_822 09_nu_gia_cong_kim_loai8221_282_trieuThang)
4. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nam 9 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/tháng (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#4_Don_hang_XKLD_Nhat_Ban_thang_052019_822 03_nam_9_nu_ho_ly_dieu_duong8221_351_trieuthang)
5. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “8 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/tháng (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/tong-hop-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-05-2019-luong-cao.html#5_Don_hang_XKLD_Nhat_Ban_thang_052019_822 08_nu_ho_ly_dieu_duong8221_351_trieuthang)


TOP 20+ ĐƠN HÀNG ĐI XKLĐ NHẬT BẢN LƯƠNG CAO THÁNG 5 NĂM 20191. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nữ xe chỉ” 28,1 triệu/thánghttps://xuatkhaulaodongdhc.vn/wp-content/uploads/2019/04/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-5-2019-3-nu-xe-chi-281-trieu-thang.jpgĐơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nữ xe chỉ” 28,1 triệu/thángMức lương cơ bản: 136,000 Yên/tháng(28,1 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
Địa điểm làm việc: FUKUI
Công việc: Xe chỉ
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày nhận hồ sơ : 03/05/2019
Nhập cảnh dự kiến : 01/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-05-2019-3-nu-xe-chi-281-trieu-thang.htmlThông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)

2. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “12 nam gia công kim loại” 32,3 triệu/thánghttps://xuatkhaulaodongdhc.vn/wp-content/uploads/2019/04/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-5-2019-12-nam-gia-cong-co-khi-323-trieu-thang.jpgĐơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “12 nam gia công kim loại” 32,3 triệu/thángMức lương cơ bản: 156,704 Yên/tháng(32,3 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 19 đến 26 tuổi
Địa điểm làm việc: HIROSHIMA
Công việc: GIA CÔNG KIM LOẠI (SẢN XUẤT KIM LOẠI MIẾNG, DẬP, UỐN, ÉP KIM LOẠI)
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày nhận hồ sơ : 09/05/2019
Nhập cảnh dự kiến : 01/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-05-2019-12-nam-gia-cong-kim-loai-323-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)

3. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “9 nữ gia công kim loại” 28,2 triệu/Thánghttps://xuatkhaulaodongdhc.vn/wp-content/uploads/2019/04/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-5-2019-9-nu-gia-cong-co-khi-282-trieu-thang.jpgĐơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “9 nữ gia công kim loại” 28,2 triệu/ThángMức lương cơ bản: 136,586 Yên/tháng(28,2 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 30-40h/ tháng
Độ tuổi: Từ 19 đến 26 tuổi
Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
Công việc: Gia công kim loại (Gia công, mài các linh kiện ốc, vít của điện thoại)
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày nhận hồ sơ : 16/05/2019
Nhập cảnh dự kiến : 01/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-05-2019-9-nu-gia-cong-kim-loai-282-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)

4. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nam 9 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/thánghttps://xuatkhaulaodongdhc.vn/wp-content/uploads/2019/04/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-5-2019-3-nam-9-nu-ho-ly-dieu-duong-351-trieu-thang.jpgĐơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “3 nam 9 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/thángMức lương cơ bản: 170,184 Yên/tháng(35,1 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 30-40h/ tháng
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: KANAGAWA
Công việc: HỘ LÝ/ ĐIỀU DƯỠNG
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày nhận hồ sơ : 21/05/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi TTS đạt được N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-05-2019-3-nam-9-nu-ho-ly-dieu-duong-351-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)

5. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “8 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/thánghttps://xuatkhaulaodongdhc.vn/wp-content/uploads/2019/04/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-5-2019-8-nu-ho-ly-dieu-duong-351-trieu-thang.jpgĐơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 05/2019 “8 nữ hộ lý, điều dưỡng” 35,1 triệu/thángMức lương cơ bản: 170,166 Yên/tháng(35,1 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 30-40h/tháng
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: FUKUOKA
Công việc: HỘ LÝ/ ĐIỀU DƯỠNG
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: CÓ KINH NGHIỆM, BIẾT TIẾNG NHẬT
Ngày nhận hồ sơ : 20/05/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi đạt được N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-05-2019-8-nu-ho-ly-dieu-duong-351-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về chương trình XKLĐ Nhật Bản hoặc muốn trải nghiệm và khám phá văn hoá Nhật Bản, được học tập, làm việc hay muốn tìm hiểu thêm các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-di-xkld-nhat-ban) cùng với các thông tin xuất khẩu lao động tại Nhật Bản 2019 có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 702, nhà 27A3, KĐT Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ms. Hằng: 0909 161 284 (tel:0909 161 284) – Mr. Dũng: 0906 066 880 (tel:0906066880)
Xem thêm các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản Tháng 4/2019 tai đây: xem chi tiết đơn hàng tháng 4 – 2019 Xuất khẩu lao động nhật bản (https://xuatkhaulaodongdhc.vn/top-20-don-hang-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-thang-4-2019.html)