PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những thay đổi với visa định cư Úc diện tay nghề năm 2019-2020nahoacucdai
04-24-2019, 03:57 PM
Úc vừa công bố một số thay đổi dành cho các loại visa định cư Úc (https://datvangchauuc.com/tu-van-dinh-cu-uc/mot-so-thay-doi-trong-chinh-sach-nhap-cu-uc-nam-2019.html) do đơn vị bảo lãnh, bao gồm yêu cầu về thời gian cư trú và giai đoạn chuyển tiếp.

Đặc biệt, giai đoạn chuyển tiếp sẽ được áp dụng đối với những người đang giữ visa 457 hoặc đã nộp hồ sơ xin visa 457 trước ngày 19/4/2017, nhằm cho phép họ tiếp cận một số quyền lợi của diện visa chuyển tiếp sang thường trú.

https://tuvandinhcuuc.vn/wp-content/uploads/nhung-thay-doi-doi-voi-visa-dinh-cu-uc-dien-tay-nghe-nam-2018.jpg

Đối chiếu dữ liệu và mất quyền bảo lãnh định cư Úc

Từ ngày 31/12/2017, Bộ Di trú Úc sẽ bắt đầu thu thập mã số thuế (TFN) của những người giữ visa thường trú do doanh nghiệp bảo lãnh, đối chiếu với kho dữ liệu của Sở Thuế Úc nhằm bảo đảm họ nhận được đúng mức lương của ngành nghề được đề cử.

Việc vi phạm những yêu cầu trong công đoạn bảo lãnh có thể dẫn đến việc mất quyền bảo lãnh. Bộ Di trú có quyền áp dụng một số biện pháp trừng phạt dựa trên mức độ nguy hiểm của vi phạm và số lượng vi phạm.

Những thay đổi với visa https://datvangchauuc.com/tu-van-bat-dong-san-uc/uc-co-hoi-vang-de-dinh-cu-va-dau-tu-ben-vung.html diện tay nghề do đơn vị bảo lãnh

Những thay đổi sau đây đối với chương trình định cư tay nghề diện bảo lãnh doanh nghiệp (ENS) hoặc bảo lãnh theo vùng miền (RSMS) sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2018:

Danh sách tay nghề: Chỉ những nghề nằm trong Danh sách Tay nghề chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL) mới được áp dụng cho diện định cư trực tiếp (Direct Entry) thuộc chương trình ENS và RSMS, một số nghề nghiệp bổ sung dành cho RSMS nhằm hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp miền quê.

Thời gian cư trú: Thời gian chuyển tiếp từ lâm thời trú sang thường trú (Temporary Residence Transition) sẽ kéo dài từ 2 năm lên 3 năm, trừ khi có các thoả thuận chuyển tiếp khác.

Độ tuổi: Đương đơn phải dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp thủ tục (thay vì 50 tuổi như trước đây), trừ khi có các thoả thuận chuyển tiếp khác.

Đào tạo chuyên môn: Các doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên theo diện ENS hoặc RSMS sẽ phải đóng một khoản tiền cho quỹ Skilling Australians Fund (SAF) thay cho các yêu cầu hiện tại về việc đào tạo chuyên môn. Số tiền này là 3.000 AUD đối với các công ty nhỏ có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu AUD và 5.000 AUD đối với các doanh nghiệp khác.

Kinh nghiệm khiến cho việc: Yêu cầu đương đơn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm khiến cho việc liên quan đến nghề nghiệp được đề cử.

Mức lương tối thiểu: Nhân viên phải được trả lương theo tiêu chuẩn của thị trường lao động Úc và cao hơn ngưỡng thu nhập dành cho di dân tay nghề là 53.900 AUD.